Skip to main content

Bekijk hier de website van mijn nieuwe praktijk Super in Visie.

Achter de schermen hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan het Kwaliteits Managment Systeem van Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad.
Ik kan spreken van een mega klus!

Wat houdt HKZ in?
‘Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.’

De inzet en het harde werken heeft geresulteerd in het behalen van het HKZ – ISO 9001 certificaat, waardoor we voldoen aan de eisen die gemeenten en zorgverzekeraars aan ons stellen en zijn we voorbereid op de nieuwe wet WTza (Wet Toetreding zorgaanbieders) die in 2022 van kracht gaat.

Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad heeft inmiddels een aanbesteding voor de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Beekdaelen gekregen. Als je in één van deze gemeenten woont en je hebt een verwijsbrief van huisarts, kinder- of jeugdarts, dan worden de kosten voor begeleiding volledig vergoed. De wijkteams van de gemeente kunnen je eveneens verder helpen met verwijzing naar onze praktijk. Het begeleidingstraject komt dan ook voor vergoeding in aanmerking.

Wilt u weten of uw gemeente erbij staat, klik dan hier.