Navenant op bezoek in onze praktijk

Door 10 juni 2018Nieuws

Het lifestylemagazine ‘Navenant’ besteedt in de maand juni van dit jaar, extra aandacht aan Regio Parkstad.
Een mooie gelegenheid om de naamwijziging van de praktijk bekend te maken en stil te staan bij de
uitbreiding van ons aanbod.

In 2015 ben ik gestart met TROTS Kindercoachpraktijk. Al gauw bleek, dat de intensiteit van de hulpvraag
van kinderen en hun ouders dieper ging dan wat een coachingstraject kan bieden.
Dit heeft mij doen besluiten om de vervolgopleiding tot Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut te gaan volgen.
Cliënten tussen 4 en 25 jaar kunnen bij Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad terecht voor psychosociale hulp.
Ouders/verzorgers maken eveneens deel uit van dit traject. Ze kunnen ondersteund worden door middel van
psycho-educatie, ofwel ‘tips en handvatten’ met betrekking tot de hulpvraag. Samen vormt dit één geheel, zodat
de begeleiding van de cliënt kans van slagen heeft.

Tijdens mijn opleiding kwam ik in contact met de oprichtster van de opleiding tot Kindbehartiger.
Het Jeugdrecht, de positie van het kind binnen een (vecht-)scheiding, de bemiddeling tussen ouders en het letterlijk
behartigen van de wensen en behoefte van het kind, dat voelt als een roeping. Waarom?
Omdat veiligheid en vertrouwen de basis vormen van een gelukkig bestaan.

Wilt u het hele artikel lezen en meer te weten komen over wat Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad te bieden heeft,
klik dan hier (Navenant 15(3) 2018).