Skip to main content

Bekijk hier de website van mijn nieuwe praktijk Super in Visie.

Kinder- en Jeugdtherapie

Kinder- en Jeugdtherapie is een laagdrempelige en kortdurende vorm van psychotherapie, speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van ongeveer 6 tot 21 jaar.

Soms zitten kinderen niet lekker in hun vel of hebben moeite met bepaalde situaties. Ze kunnen zich dan anders gedragen.

Sommigen worden heel stil en trekken zich terug, anderen reageren heel fel of hebben snel ruzie, weer anderen krijgen onverklaarbare lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn.

Soms weet je als ouder wat er aan de hand is, maar weet je niet wat je ermee moet of kunt doen.

Kinder- en Jeugdtherapie richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op zijn plek in het gezin en zijn relaties met de buitenwereld. Op een manier die aansluit bij de interesses van het kind/jongere, ontdekt je zoon of dochter waar zijn kwaliteiten liggen. Ze geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden.

Het doel van Kinder- en Jeugdtherapie is te zorgen dat het kind/jongere controle krijgt over datgene waar hij/zij last van heeft en ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn.

Het kind/jongere leert te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht. Waar het uiteindelijk om gaat is, dat het kind/jongere zich weer vrij kan ontwikkelen en zich gelukkiger, blijer en fijner voelt, waardoor het zelfvertrouwen groeit.

Waar andere vormen van hulpverlening gebruik maken van één invalshoek, kiest deze therapie voor observatie, onderzoek en behandeling vanuit zes verschillende verklaringsmodellen. Deze ‘integratieve’ aanpak maakt Kinder- en Jeugdtherapie uniek.

Deze verklaringsmodellen en de daaraan gekoppelde therapeutische technieken en methodieken worden geïntegreerd in het behandelplan. Hierdoor ontstaat voor ieder kind een plan op maat.