Tarieven

Onderstaande bedragen zijn inclusief het gebruik van materialen.

Na afloop van het consult kunt u contant betalen of pinnen. U krijgt van ons een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Indien een afspraak niet door kan gaan, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen in verband met de gereserveerde tijd. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Oriënterend gesprek (telefonisch)
kosteloos tot 20 minuten
Intakegesprek (60 min.)
€ 80,-
Consult (60 min.)
€ 80,-
Consult (45 min.)
€ 65,-
Voortgangsgesprek (30 min.)
€ 40,-
Eindevaluatie (60 min.)
€ 80,-
Videoconsult (60 min.)
€ 80,-
Videoconsult (30 min.)
€ 40,-
Gesprek op locatie
€ 40,- per 30 min. excl. reiskosten € 0,19 p/km

Vergoedingen

Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad heeft een aanbesteding voor de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Beekdaelen. Als je in één van deze gemeenten woont en je hebt een verwijsbrief van huisarts, kinder- of jeugdarts, dan worden de kosten voor begeleiding volledig vergoed.
De wijkteams van de gemeente kunnen je eveneens verder helpen met verwijzing naar onze praktijk. Het begeleidingstraject komt dan ook voor vergoeding in aanmerking.

Wilt u weten of uw gemeente erbij staat, klik dan hier.

Kinder- en Jeugdtherapie wordt gedeeltelijk vergoed uit het aanvullend pakket van uw zorgverzekering en valt onder ‘alternatieve geneeswijze’. U heeft hier geen verwijzing voor nodig.
Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van hoe u verzekerd bent. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad is een onderdeel van KEAC Parkstad BV. De AGB-code van het KEAC is 90008077. Dit is de code waaronder zorgverleners voor de verzekering vindbaar zijn. Mijn persoonlijke AGB-code is 90101649 op naam van Kamsteeg-Peters, AJMH.

Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad is aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Ik sta ingeschreven als Registertherapeut onder nummer 8338. Mijn licentienummer bij de RBCZ (koepelorganisatie) is 180611R.
Het is mogelijk om therapie in te zetten als uw kind een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt. Hiermee kunt u zelf zorg, hulp en begeleiding inkopen. U kunt de kosten ook als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte opvoeren.

Wanneer u over vergoedingen nog vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.