Skip to main content

Bekijk hier de website van mijn nieuwe praktijk Super in Visie.

Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie; om te luisteren naar hun stem en om hun beleving en wensen te vertalen richting ouders, verzorgers, belanghebbenden en het juridisch veld (via een verslag en advies).

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie en spreekt met ouders over het ouderschap. De Kindbehartiger heeft als doel dat ieder kind met een veilig en vertrouwd gevoel verder kan na de scheiding.

Ouders hebben de wens dat hun kind zich gezond en gelukkig kan blijven ontwikkelen. Ouders willen graag inzicht in wat hun kind meekrijgt van de scheidingssituatie. Wat er verandert. Wat hun kind nodig heeft om gezond en gelukkig op te groeien en wat passende regelingen zijn in de eigen situatie. Een Kindbehartiger kan hierbij ondersteuning bieden.

Wensen en behoeften worden op een rij gezet om te komen tot maatwerkafspraken voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding. Steeds wordt binnen de ondersteuning de regie gevoerd vanuit de positie van het kind alsmede vanuit het IVRK-verdrag (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind).

Kinderen kunnen ook jaren na de scheiding de nodige impact voelen en kunnen dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, veranderingen in gedrag, zich afkeren van ouders of één van de ouders en regressieverschijnselen in de ontwikkeling. Ook hierbij kan een Kindbehartiger ondersteunen.

De Kindbehartiger is opgenomen in de Wegwijzer Kind en Scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

Een Kindbehartiger kan op verschillende momenten helpen:

  • Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw problemen voordoen.
  • Of wanneer ouders een juridische procedure opstarten en de stem van het kind een plek verdient, direct aan de voorkant!
  • Of wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.
  • Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.

De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt. Iets dat ieder kind verdient!