Skip to main content

Oriënterend gesprek (telefonisch)

Tijdens dit gesprek kunt u uw hulpvraag stellen. Ik zal u informeren over de mogelijkheden en mijn werkwijze betreffende uw vraag. Het oriënterend gesprek duurt maximaal 20 minuten en is kosteloos.

Intakegesprek

Indien u heeft aangegeven het traject te willen starten, zal het eerste gesprek een intakegesprek zijn. Dit gesprek is bij voorkeur met beide ouders.

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) stelt dat bij kinderen tot 12 jaar de gezaghebbende ouders samen beslissen over de medische behandeling. Bij kinderen tussen de 12 en 16 is daarnaast ook de instemming van het kind zelf nodig. Vanaf 16 jaar beslissen kinderen in principe zelf over hun behandeling.

Vanaf 12 jaar mag uw kind bij het gesprek aanwezig zijn. Vanaf 16 jaar mag een kind zelfstandig een consult aanvragen en heeft hier geen toestemming van de ouders voor nodig.

Indien ouders gescheiden zijn, zal ik om schriftelijke toestemming vragen middels een handtekening van de andere ouder. Het intakegesprek is bedoeld als kennismaking en om de hulpvraag van u en/of uw kind helder te krijgen.
Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt u een ‘intakeformulier’ toegestuurd. Dit formulier wordt tijdens het gesprek met u besproken. 

Het traject

De eerste sessie met het kind/de jongere zal ook een soort intake zijn. We maken kennis met elkaar en ik bekijk welke vorm van hulp het beste bij hem/haar past. Hierbij maak ik gebruik van verschillende technieken en methodes, zoals gesprekken, visualisaties, rollenspelen, teken- en spelopdrachten.

Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten. Het kan voorkomen dat ik u vraag bij een sessie of een gedeelte daarvan aanwezig te zijn, dit spreken we dan apart af. Hoe lang een traject duurt verschilt per kind en is afhankelijk van de hulpvraag.

Evaluatie

De eindevaluatie vindt pas plaats als het aantal sessies met het kind of de jongere is afgerond. Dit eindgesprek zal plaatsvinden met de ouders en het kind (vanaf 12 jaar). Tijdens dit gesprek wordt het groeiproces en de voortgang besproken, tevens evalueren we het hele traject. We herhalen hoe in de toekomst zelfstandig aan de doelen gewerkt kan worden en wat de rol van de ouders/omgeving daarbij kan zijn.