Skip to main content

Bekijk hier de website van mijn nieuwe praktijk Super in Visie.

Voor wie?

Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad richt zich op het begeleiden en ondersteunen van kinderen/jongeren/jongvolwassenen in de leeftijd van 4 tot 25 jaar en hun ouders/verzorgers.

Ook professionals kunnen met vragen bij ons terecht betreffende sociaal-emotionele problematiek binnen deze leeftijdscategorie.

Onze expertise is gericht op psychosociale, cognitieve en emotionele problematiek.
Dit betekent een breed scala aan ervaring vanuit werk, studie en als ervaringsdeskundige.
Uitsluitingscriteria hierbij zijn verslavingsproblematiek, vormen van misbruik en geweld.

Ouders

Kinderen

Jongeren/ Jongvolwassenen