Skip to main content

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding kan een belangrijk onderdeel zijn van de therapie. Als ouder vervult u een belangrijke rol in het leven van uw kind, daarom is het belangrijk dat u betrokken wordt bij de hulpverlening. Ouderbegeleiding kan parallel lopen aan het traject van uw kind, of u kiest alleen voor ouderbegeleiding ter ondersteuning van uw eigen hulpvraag. Beide opties zijn mogelijk.

Aan de hand van uw behoefte, maken we samen afspraken over hoe de ouderbegeleiding vorm zal krijgen. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij úw belangrijkste doelen. Ouders kunnen ervoor kiezen om samen op gesprek te komen of individueel.

Hoe vaak de gesprekken plaatsvinden bepalen we samen. Tijdens de ouderbegeleiding kan de thuissituatie veranderen, er komt beweging in het systeem. Dit kan voor betrokken partijen onwennig zijn. U krijgt van ons begeleiding en ondersteuning, zodat het veranderingsproces kans van slagen krijgt.