Skip to main content

Bekijk hier de website van mijn nieuwe praktijk Super in Visie.

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is spelenderwijs en oplossingsgerichte hulp bieden aan een kind.

Als kindercoach ga ik uit van de vele kwaliteiten die elk kind in zich heeft. Door bewustwording van die kwaliteiten zal het kind zijn eigen mogelijkheden (her)ontdekken om zo zélf tot een oplossing te komen.

De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces.

De leeftijd kan variëren tussen 4 en 12 jaar, ofwel de periode op de basisschool. De invulling van een coachingstraject is afhankelijk van de hulpvraag en de behoefte van het kind. Daarbij speelt de leeftijd natuurlijk ook een belangrijke rol.

Bij jongere kinderen zal ik meer spelenderwijs te werk gaan door middel van tekenen, schilderen, knutselen en kleien, spelletjes doen, rollenspelen, therapeutische handpoppen, boeken, puzzels en muziek. Tijdens de sessie zal er ook genoeg tijd zijn voor ‘ontspanning’.

Mocht tijdens de eerste sessies blijken, dat er een diepere problematiek schuilgaat achter de hulpvraag, dan zal ik u als ouder uitnodigen voor een tussenevaluatie om het verdere beloop van het traject te bespreken.