Skip to main content

Bekijk hier de website van mijn nieuwe praktijk Super in Visie.

Ouders

De praktijk kenmerkt zich door op integratieve wijze een probleem te benaderen, om van daaruit een mogelijke oplossing te bieden. Dit houdt in, dat we de hele situatie in kaart brengen, zowel de medische, sociale als emotionele omstandigheden.

Van daaruit wordt een traject gestart en gekeken welke mogelijkheden er zijn om aan de slag te gaan met de hulpvraag. Het is moeilijk om van tevoren precies af te spreken hoelang het traject zal duren.
Na het intakegesprek met zowel ouder(s) als kind/jongere worden er minimaal drie sessies gepland om de hulpvraag/vragen helder te krijgen. Vervolgens worden ouders en/of kind/jongere uitgenodigd voor een tussenevaluatie om het vervolg van het traject te bespreken.

Mocht reeds uit het eerste deel van het traject blijken, dat er andere hulp nodig is, dan wel gewenst is, dan wordt u, uiteraard in overleg, in contact gebracht met een meer passende hulpverlener.
Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad werkt o.a. samen met orthopedagogen, pedagogen, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, rouw- en verliestherapeuten en gezinscoaches.

U en uw kind/jongere heeft reeds kennisgemaakt met de praktijk en is bekend met de gang van zaken.
Wij vinden het belangrijk dat dit vertrouwde gevoel blijft. We streven ernaar om de benodigde hulp vanuit onze praktijk aan te bieden. Zeker voor jongere kinderen kan het belangrijk zijn dat ze niet opnieuw aan een andere omgeving moeten wennen.
Vandaar onze doelstelling ‘Alles onder één dak…’