Ouders

Onze praktijk kenmerkt zich door op integratieve wijze een probleem te benaderen, om van daaruit een mogelijke oplossing te bieden. Dit houdt in, dat we de hele situatie van een cliënt in kaart brengen, zowel de medische, sociale als emotionele omstandigheden.

Van daaruit starten we een traject en kijken we samen welke mogelijkheden er zijn om hulp te bieden aan de hulpvraag.
Het is moeilijk om van tevoren af te spreken hoe lang het traject zal duren.
Na het intakegesprek met zowel ouder(s) als kind/jongere worden er minimaal drie sessies gepland om de hulpvraag helder in beeld te krijgen. Vervolgens worden ouders en/of cliënt uitgenodigd voor een tussenevaluatie om het vervolg van het traject te bespreken.

Mocht reeds uit het eerste deel van het traject blijken, dat er andere hulp noodzakelijk, dan wel gewenst is, dan kunnen wij u doorverwijzen naar een hulpverlener uit ons specialistisch netwerk. Wij werken o.a. samen met orthopedagogen, pedagogen, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, rouw- en verliestherapeuten en gezinscoaches.

U en uw kind/jongere heeft reeds kennisgemaakt met onze praktijk en is bekend met de gang van zaken. Wij vinden het belangrijk dat dit vertrouwde gevoel blijft en streven ernaar om de benodigde hulp vanuit onze praktijk aan te bieden. Zeker voor jongere kinderen kan het belangrijk zijn, dat ze niet opnieuw aan een andere omgeving moeten wennen.
Vandaar onze doelstelling ‘Alles onder één dak…’