Skip to main content

In de zomervakantie hebben we niet stil gezeten!
Sterker nog, we zijn druk bezig geweest om door de Zorgverzekeraars vergoed te worden.

Met gepaste trots kan ik u meedelen, dat door het behalen van mijn diploma tot Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut, de benodigde registraties rond zijn én dat ik ben opgenomen als Registertherapeut bij beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Tevens sta ik ingeschreven bij de koepelorganisatie RBCZ. De Zorgverzekeraars bekijken de registraties om tot vergoeding over te gaan.

Wat betekent dit voor u? Bent u aanvullend verzekerd en heeft u alternatieve geneeswijzen in uw pakket, dan worden door de meeste Zorgverzekeraars de kosten voor een consult bij Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad grotendeels vergoed. We adviseren u, om vooraf contact op te nemen met uw Zorgverzekeraar, zodat u weet of u hiervoor in aanmerking komt. VGZ en CZ hebben hun goedkeuring afgegeven, er zijn slechts enkele Zorgverzekeraars die afwijken van dit beleid.

Daarnaast is Kinder- en Jeugdtherapie Parkstad geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
Het kwaliteitsregister jeugd registreert professionals in het jeugddomein op hbo, wo en wo-plus niveau wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid.
Dit houdt in dat we regelmatig bijscholing volgen, op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied, dat we de ethiek volgen die bij ons beroep hoort, kortom we leveren kwaliteit zoals het SKJ dit van ons verwacht.

Wilt u meer hierover weten? Belt u gerust, we leggen het u graag uit.